header

Odstranění stabilizace páteře

B - 3 - 9

Elimination of spondylodesis