header

Metoda SPS (2)

 

         Metoda Spirální stabilizace páteře = SM systém                                                         

 

 

 

Rehabilitace páteře Smíšek - Praha

Rehabilitační, výukové a tréninkové centrum

Kontakt Praha: Česká republika, 182 00 Praha 8, Na Úbočí 10

 

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Tel: 00420-284 810 231, www.spiralstabilization.com, www.sps-m.com

www.smsystem.cz www.smsystem.de

 

 

 

 

Rehabilitace páteře Smíšek - Brno

Rehabilitační, výukové a tréninkové centrum

 

Kontakt Brno: Česká republika, 624 00 Brno - Komín

 

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Tel: 00420-776 130 270, www.smiskova.com

 

 

Spiralista je unikátní mobilní aplikace, díky které můžete cvičit metodu Spirální stabilizace každý den. Najdete v ní více jak 140 video cviků s detailním popisem a hlasovým průvodcem v českém jazyce, můžete si vytvořit vlastní cvičební plán a sledovat svůj pokrok. Aplikace je ke stažení pro iOS zde: https://apps.apple.com/cz/app/spiralista/id1509466188?l=cs. Pro Android zde: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.spiral.app

Více informací o aplikaci najdete na: www.spiralista.com 

 

Anatomie a funkce spirálních svalových řetězců otevírá naprosto nové možnosti pro rehabilitaci páteře a sport

 

 

 

Spirální dynamické řetězce                 Vertikální statické řetězce

Stabilizace pohybu                                Stabilizace klidu

 

 

 

 

Zdravá chůze je stabilizovaná spirálními svalovými řetězci

 

 

 

Hlavní zásady: osa těla, svalová balance, dostatečný rozsah pohybu

 

 

Svalové řetězce můžeme trénovat individuálně i ve skupině

 

 

 

Svalové řetězce můžeme trénovat individuálně i ve skupině

 

 

Spirálně stabilizovaný svalový korzet protahuje páteř směrem vzhůru. To umožňuje meziobratlové disky léčit a regenerovat.

 

 

Cvičením SPS-M se výhřez meziobratlového disku zcela vstřebá za 3-12 měsíců, cca 1 mm za měsíc.

 

 

 

Spirálně stabilizovaný svalový korzet vyrovnává páteř do střední linie a protahuje jí nahoru. Křivky větší než 40 stupňů dle Cobba lze léčit bez operace.

 

 

 

Spirální stabilizace zpevňuje i protahuje. Podstatně se prodlouží krok a zrychlí běh. Je to cesta ke sportovním úspěchům bez poškození zdraví.

 

 

Výuka SPS-M probíhá v 10 kurzech trvajících 4 dny. Kurzy jsou akreditovány pro školství a pro živnost trenéra, maséra. Kurzy hradí evropské granty.

 

 

Provozní doba: Pondělí - neděle 8:00 - 20:00 hod

Otevírací doba: Pondělí - neděle 8:00 - 20:00 hod, mimo otevírací dobu dle domluvy

 

Rehabilitace páteře Smíšek s.r.o., IČO: 04824083

sídlo firmy: Na úbočí 2250/10, 182 00 Praha 8

provozovna: Na úbočí 2250/10, 182 00 Praha 8

Smluvní zařízení: VoZP, ČPZP, OZP, ZP Škoda, ZP MV ČR

Ordinační hodiny: pondělí - pátek 10:00 - 17:00 hod, dále dle telefonické domluvy

 

MUDr. Richard Smíšek, IČO: 11246472

sídlo firmy: Nad Rokoskou 1343/12, 182 00 Praha 8

provozovna: Na Úbočí 2250/10, 182 00 Praha 8, IČP: 1004353898, Nad Rokoskou 1343/12, 182 00 Praha 8, IČP: 1004353880

 

MUDr. Zuzana Smíšková, IČO: 71519351

sídlo firmy: Nad Rokoskou 1343/12, 182 00 Praha 8

provozovna: Na Úbočí 2250/10, 182 00 Praha 8, IČP: 1005198772

 

Mgr. Eva Smíšková, IČO: 43026885

sídlo firmy: Plynární 792/35, 170 00 Praha 7

Nad Rokoskou 1343/12, 182 00 Praha 8, IČP: 1005021775

 

Poučení o ochraně osobních údajů

Jaké máte práva související se zpracováním osobních údajů:

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní e-mail. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

 

Právo na přístup k osobním údajům:

Máte právo získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Pokud jsou, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:

- účelech zpracování

- kategoriích dotčených osobních údajů

- příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny

- plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby

- existenci práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování

- právu podat stížnost u dozorového úřadu

- veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů

- tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.

Máte právo na kopii zpracovávaných osobních údajů.

 

Právo na opravu:

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkaji.

 

Právo na výmaz:

Máte právo na vymazání osobních údajů, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány

- odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování

- osobní údaje byly zpracovány protiprávně

- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti

 

Právo na omezení zpracování:

Máte právo na to, aby bylo omezeno zpracování Vašich osobních údajů v kterémkoliv z těchto případů:

- popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů

- zpracování protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití

- Vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

 

Právo podat stížnost:

- písemně

- e-mailem

- telefonicky

Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. Lhůta na vyřízení je 30 kalendářních dnů.

 

MUDr. Richard Smíšek je vlastníkem ochranné známky "SM" a "SM Systém", která je chráněna pro zdravotnické pomůcky pro léčebné a rehabilitační účely, provozování zařízení pro rehabilitaci, rekondici a rekonvalescenci lidského organismu, sportovní cvičení, organizování a vedení seminářů, školení a výuky v oblasti zdravotní, rehabilitační a léčebné, lékařské a medicínské služby včetně ambulantních, zdravotní péče, klasické i speciální rehabilitační a rekondiční metody, odborné poradenství v oblasti rehabilitací, zdravotní a léčebné péče tradiční i alternativní, masáže a cvičení zdravotní a léčebné. Ochranná známka je chráněna zákonem. Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s uvedenými výrobky a službami.

MUDr. Richard Smíšek nepřijímá žádnou odpovědnost za výrobky a služby třetích osob, které jsou bez jeho písemného svolení označeny způsobem zaměnitelným s ochrannou známkou "SM" a "SM Systém". MUDr. Richard Smíšek důrazně varuje, a to zejména pacienty s předpokládaným nebo již potvrzeným poškozením páteře a pohybového aparátu, před používáním neautentických pomůcek, které svými parametry neodpovídají pomůckám vyrobeným a distribuovaným pod jeho ochrannou známkou "SM Systém" a mohou být neučínné, či dokonce vést k dalšímu poškození zdraví.