header

Svalové řetězce

A - 2

Svalové řetězce

 

 

Spirální svalové řetězce stabilizují

optimálně koordinovanou chůzi

 

 

 Spirální svalové řetězce stabilizují

střed těla - bříšní stěnu

 

 

Spirální svalové řetězce rotují při chůzi hrudník proti pánvi a

vytvářejí dvě přirozené S křivky páteře

 

 

Spirální dynamické řetězce

Stabilizace pohybu

 

 

 

Spirální svalové řetězce vytvářejí svalový korzet, který stabilizuje pohyb

TR trapezius               LD latissimus dorsi

 

 

Spirální svalové řetězce mají řadu silových linií, které vytvářejí svalový korzet

SA serratus anterior               PM pectoralis major

 

 

 

Vertikální statické řetězce

Stabilizace klidu

 

 

Vertikální svalové řetězce stahují páteř k sobě a stabilizují klidovou pozici

ES erector spinae               QL quadratus lumborum

 

 

RA rectus abdominis                    IP iliopsoas

 

 

Svalové řetězce trénujeme v léčebném, v regeneračním nebo

ve sportovním programu

 

 

Anatomii 50 svalových řetězců, jejich funkci, trénink a využití pro léčbu

páteře najdete na našich DVD "Svalové řetězce 1, 2, 3"