header

Osnovy kurzů

C - 1

Pokud jste aktivním terapeutem metody SPS (metodu aktivně užívate s klienty) je nutné si každé dva roky obnovovat vzdělání absolvováním kurzu stejné nebo vyšší úrovně.

 

Kurzy metody SPS - Spirální stabilizace páteře

 

Svalové řetězce

- Anatomie svalových řetězců - detailní anatomie padesáti svalových řetězců

- Funkce svalových řetězců - dynamické a stavické řetězce, vzájemné reciproční vztahy mezi řetězci

- Trénink svalových řetězců - spolupráce svalů ři pohybu

 

Využití svalových řetězců:

- Léčba: poruch páteře, výhřezu meziobratlového disku, poříží po operacích páteře, skoliózy, spinální stenézy

- Prevence: škola zad, rehabilitační sport, zdravý sport

- Kondice, Fitness, Wellness

- Sport: kondice, regenerace, kompenzace, doléčení sportovních úrazů a přetížení

 

Diagnostika, funkce a dysfunkce svalových řetězců:

- Aspexe - vyšetření pohledem

- Palpace - vyšetřneí pohmatem

- EMG vyšetření

 

Stupně vzdělání v metodě SPS - licence:

0 – začátečník

 

1 – Trenér-Specialista SPS-M 1. stupně - vzdělání 64 hodin (kurzy 1 + 2)

        oprávnění  - trenér může cvičit individuálně a skupiny a vést výukové workshopy

 

2 – Instruktor-Specialista SPS-M 2. stupně – vzdělání 96 výukových hodin (kurzy 1, 2, 3)

                     oprávnění - instruktor může cvičit individuálně a skupiny a vést kurz 1

 

5 - Specialista SPS-M 3. stupně vzdělání 192 výukových hodin ( kurzy (kurzy 1, 2, 3, 4, 5, 6)

       oprávnění - terapeut může vést kurz 1 a 2

 

 1. - Učitel SPS-M 1. stupně 256 výukových hodin

        oprávnění Učitel může vést kurz 1 -7

 

 1. Učitel metody SPS-M 2. stupně 640 výukových hodin, včetně asistence

        oprávnění učitel může vést kurz 1 -7

 

Licence jsou platné jen na 2 roky, pak je nutno obnovení licence absolvováním 4 denního kurzu

 

Podmínky pro vedení kurzů:

 • Při výuce kurzů je lektor povinen oznámit předem termín a téma kurzu centru Smíšek
 • Termín bude uveřejněn na webových stránkách
 • Po ukončení kurzu je lektor povinen zaslat seznam účastníků s kontaktními adresami
 • Adresy účastníku budou uveřejněny na webových stránkách

 

 

Kurzy metody SPS - spirální stabilizace páteře

 1. Kurz – 4 dny (2x2 dny 1A, 1B, 1C, 1D) (32 výukových hodin)

Úvod do metody SPS-M – prevence, regenerace, kondice

Principy metody, základní cviky, základní masážní a manuální techniky

Příčiny vedoucí k přetížení páteře, prevence, regenerace, kondice

 

 1. Kurz – 4 dny (2x2 dny 2A, 2B) (32 výukových hodin)

Bederní, hrudní a krční páteř - léčba metodou SPS- výhřez meziobratlového disku, potíže po operacích páteře

Příčiny vzniku výhřezu meziobratlového disku, spondylózy, spondylartrózy, aplikace cviků, masáže a MT pro léčbu

**********************************Trenér-Specialista SPS-M 1. stupně (64 výukových hodin)

Trenér může vést výukové workshopy.

 

 1. Kurz – 4 dny (2x2 dny 3A, 3B) (32 výukových hodin)

3A - Horní končetina - léčba metodou SPS-M

Carpální tunel, epicondylitis radialis, ulnaris, sy. bolestivého ramene – cervikobrachiální syndrom

3B - Dolní končetina - léčba metodou SPS-M

Plochá noha, hallux valgus, digiti mallei, calcar calcanei, gonarthróza, coxarthróza

Zdravá chůze. Optimálně koordinovaná a stabilizovaná chůze

 

*****************************Instruktor -Specialista SPS-M 2. stupně SPS (96 výukových hodin)

Instruktor může vést kurz 1.

 1. Kurz – 4 dny (2x2 dny 4A, 4B) (32 výukových hodin

Svalové řetězce – léčba, prevence a kondice metodou SPS-M

Spirální svalové řetězce, vertikální svalové řetězce

Uplatnění pro léčbu, prevenci, regeneraci a sport

 

 1. Kurz – 4 dny (2x2 dny 5A, 5B) (32 výukových hodin)

Skolióza - léčba metodou SPS-M

5A. Období růstu 6-18 let možnost plné kompenzace křivky, období po ukončení růstu do 25ti let – možnost kompenzace svalové dysbalance vzniklé korzetoterapií

5B. Střední věk – rozvoj degenerací – výhřez disku, vyšší věk – spinální stenóza, cor kyphoscolioticum

 

 1. Kurz – 4 dny (2x2 dny 6A, 6B+C) (32 výukových hodin)

Vertebroviscerální vztahy - léčba metodou SPS-M

6A. Cervikokraniální syndrom - bolesti hlavy, cervikogenní závratě

6B. Kardiovaskulární systém, pulmonální systém, metabolický syndrom

6C. Urogenitální systém – funkční sterilita, chronické záněty, impotence, inkontinence

***************************************** Specialista SPS-M 3. stupně  (192 výukových hodin)

Specialista SPS-M 3. stupně může vést kurz 1, 2, 3.

 

 1. Kurz – 4 dny (2x2 dny 7A, 7B) (32 výukových hodin)

Sport I. - trénink metodou SPS-M

Kondice, zvýšení výkonu, regenerace, kompenzace

Důsledné uplatnění principů SPS-M, cvičení svalových řetězců

 

 1. Kurz – 4 dny (2x2 dny 8A, 8B) (32 výukových hodin)

Učitel metody SPS – prevence, léčba metodou SPS-M

Učitel 1. stupně. Opakování a upřesnění cviků, MT, principů, metodika výuky pro kurz 1 A, B, 1C, D (učitel musí mít absolvovat kurzy 1-8 (256 výukových hodin) a musí 3x asistovat u kurzů, které bude učit)

 

*****************************************Učitel metody I. -Specialista SPS-M 4. stupně (256 výukových hodin)

Učitel může vést kurz 1 -7.

 

Učitel 2. stupně. Metodika výuky pro kurz 1 - 10 (učitel musí absolvovat kurzy 1-10 (320 výukových hodin) a musí asistovat u kurzů 1-10 (320 výukových hodin) celkem (640 výukových hodin)

***************************Učitel metody II.-Specialista SPS-M 5. stupně (640 výukových hodin, včetně asistence)

Učitel může vést kurz 1 -7.

 

 1. Kurz – 4 dny (32 výukových hodin)

Opakování cviků - cvičení metodou SPS-M, léčba, prevence, kondice

Svalová analýza, rehabilitační a kondiční plán dle svalové analýzy, cvičení dle svalové analýzy, stabilizace cviků řetězci, cvičení pro věkové a výkonnostní skupiny

 

 

 1. Kurz – 4 dny (32 výukových hodin)

Opakování masážních a manuálních technik -  léčba, prevence, kondice

Základní techniky vleže, vsedě, vestoje, techniky pro oblast šíje, orofaciální oblast, hrudník a pánev, techniky pro horní končetiny, techniky pro dolní končetiny

Vzájemné vztahy mezi cvičením a manuálními technikami

 

 1. Kurz – 4 dny (nebo 2x2 dny 12A, 12B) (32 výukových hodin)

RTG, MR, CT diagnostika – pro SPS terapeuty, diferenciální a strukturální diagnóza, doporučení léčebného potupu

 

 1. Kurz – 4 dny (nebo 2x2 dny 11A, 11B) (32 výukových hodin)

Rehabilitace v revmatologii a neurologii - připravujeme

 

 1. Kurz – 2 dny (16 výukových hodin)

Kurz pro lékaře – indikace metody SPS-M ve zdravotnictví

Principy metody SPS, indikace pro léčbu poruch páteře, poruch pohybového aparátu, poruch funkce vnitřních orgánů

Regenerační program pro lékaře – odstranění negativních faktorů, které přináší lékařské povolání

 

 1. Kurz – 20 dnů (minimálně 150 výukových hodin)

Kurz instruktor zdravotní tělesné výchovy, masér mimo zdravotnictví - instruktor metody SPS-M.

Obor prevence, kondice, regenerace, následné péče po ukončení léčby, cvičení handicapovaných. Masážní techniky metody SPS-M.

Kurz je akreditován ministerstvem školství a slouží k vydání živnostenského listu.

Povinná účast na kurzech 1, 2, 3, 6, 9, 10

 

 1. Kurz – 1 den (8 výukových hodin)

Kurz pro managery ve zdravotnictví, sportu, rekreologii, školství -  léčba, prevence, kondice

Principy metody SPS-M.

Uplatnění ve zdravotnictví – pohybový aparát, vnitřní orgány

Uplatnění ve sportu – kondice, regenerace, kompenzace, prevence

Uplatnění v rekreologii – zdravá dovolená

Uplatnění ve školství – regenerace studentů, výuka metody SPS

Sportovní škola – kondiční trénink, speciální trénink

Škola pro handicapované – skolióza, VDT

 1. Kurz – 4 dny (nebo 2x2 dny 17A, 17B) (32 výukových hodin)

Kurz pro pacienty se skoliózou -  léčba, prevence, kondice

Příčiny vzniku skoliózy, rozvoj skoliotické křivky, RTG, MR vyšetření, příčinná léčba, organizace léčby

Výuka cviků a korekce cviků rodiči nebo partnerem

Kurz je vhodný pro všechny věkové kategorie

Kurz není vhodný pro pacienty s velkou bolestí a zánikovou symptomatologií

Kurz je vhodný pro pacienty, kteří byli vyšetřeni lékařem a mají hotovou RTG dokumentaci (digitální snímek celé páteře se zachycením kyčelních kloubů a krční páteře – snímek - CD si přinesou na kurz) a znají 7 základních cviků

 1. Kurz – 2 dny (16 výukových hodin)

Kurz pro pacienty s poruchou bederní a krční páteře - výhřez meziobratlového disku, potíže po operacích

Příčiny vzniku degenerativních změn páteře, rozvoj degenerace, RTG, MR vyšetření, příčinná léčba, organizace léčby

Výuka cviků a korekce cviků

V odpoledních hodinách je možno objednat lékařské vyšetření, vyšetření RTG, MR, masáže, individuální léčbu

Kurz není vhodný pro akutní pacienty

Kurz je vhodný pro pacienty, kteří byli vyšetřeni lékařem a mají hotovou RTG a MR dokumentaci a znají 5 základních cviků

 

 1. Kurz – 2 dny (16 výukových hodin)

Sport II. pro trenéry a hráče fotbalu, atletiky a běžce a další sportovce

Důsledné uplatnění principů SPS-M pro odstranění všech negativních faktorů, které brání rychlému běhu, posílení všech důležitých svalů nutných k běhu, propojení svalů do svalových řetězců, koordinace běhu.

Prevence vzniku poranění a přetížení, rychlá regenerace.

Kurz vede trenérka Českých fotbalových akademií a českých reprezentantů ve fotbalu, hokeji, tenisu, moderním pětiboji Paulina Novotná.

 

 1. Kurz – 2 dny (2x 8= 16 výukových hodin)

Sport III. Rozvoj svalové hmoty, zvýšení rozsahu pohybu, regenerace páteře pro všechny sportovní kategorie. Optimální a chybné provedení posilovacích cviků. Odstranění negativních vlivů, které přetěžují páteř a klouby. Kurz vede mistr světa a mistr Evropy v naturální kulturistice František Hofman.

 

 1. Kurz – 4 dny (4x 8= 32 výukových hodin)

Svalové řetězce II EMG – elektromyografické vyšetření funkce svalových řetězců, rehabilitační a kondiční plán dle EMG vyšetření, kontrola provedení cviků po korekci, typické EMG svalové vzorce u onemocnění páteře – LS sy, CB sy, skolióza.

EMG vyšetření sportovců – vytvoření kompenzačního a kondičního tréninkového plánu.