header

Výhřez disku

B - 4

VÝHŘEZ MEZIOBRATLOVÉHO DISKU

 

 

PŘÍČINY VZNIKU VÝHŘEZU DISKU

                                                                                                                                                                 

 

 

 

HLAVNÍ SVAL, KTERÝ NIČÍ MEZIOBRATLOVÉ DISKY JE PSOAS MAJOR

TENTO SVAL JE PŘIROSTLÝ K DISKU A K OBRATLOVÉMU TĚLU

V případě, že m. psoas major neprotáhneme, při každém kroku stlačíme páteř a

po operaci páteře bude následovat recidiva, FBS failed surgery syndrome

 

 

VÝHŘEZ MEZIOBRATLOVÉHO DISKU LZE LÉČIT POUZE CVIČENÍM SPIRÁLNÍCH SVALOVÝCH ŘETĚZCŮ

 

 

 

 

SPIRÁLNÍ STALOVÉ ŘETĚZCE VYTVÁŘEJÍ SVALOVÝ KORZET

SVALOVÝ KORZET REGENERUJE A LÉČÍ MEZIOBRATLOVÉ DISKY

 

 

 

CVIČENÍ SEDŮ LEHŮ VLEŽE NIČÍ MEZIOBRATLOVÉ DISKY

Při cvičení břicha vleže zapínáme m. psoas major (sval bedrostehenní) a

m. erector spinae (vzpřimovač páteře) a tak stlačujeme páteř k sobě, břicho se rozšiřuje

 

 

CVIČENÍ ZÁKLONŮ NIČÍ MEZIOBRATLOVÉ DISKY

Záklony stlačují meziobratlové disky vzadu, přesně tam, kde jsou poškozeny

 

 

STLAČOVÁNÍ PÁTEŘE NIČÍ MEZIOBRATLOVÉ DISKY

Tah břemena v šikmé ose bez zapojení břišních svalů stlačuje páteř

Zdvihání činek je též velice škodlivé, zkázu umocní chybná technika cvičení

 

 

CVIČENÍ SPIRÁLNÍ STABILIZACE VESTOJE REGENERUJE MEZIOBRATLOVÉ DISKY

Spirální řetězec SA serratus anterior relaxuje m. psoas major, m. erector spinae a protahuje páteř nahoru, břicho se zužuje

 

 

 

VÝHŘEZ DISKU L3/4 DORZÁLNÍ

Výhřez dozadu do páteřního kanálu

 

 

VÝHŘEZ DISKU L3/4

Výhřez vznikl stlačením páteře m. psoas major, disky jsou černé bez výživy

Tam, kde m. psoas major nepůsobí jsou disky bílé, dobře vyživené

 

 

 

VÝHŘEZ DISKU L3/4 FORAMINÁLNÍ

Výhřez šikmo dozadu do foramina (prostoru pro výstup nervového kořene)

 

 

 

VÝHŘEZ DISKU L4/5 DORZOLATERÁLNÍ

Výhřez šikmo dozadu do páteřního kanálu

 

 

 

VÝHŘEZ DISKU L5/S1 DORZÁLNÍ

Výhřez dozadu do páteřního kanálu

 

 

VÝHŘEZ DISKU L5/S1 DORZOLATERÁLNÍ

Modic (otok kostní tkáně kolem disku)

Oteklá kostní tkáň snadněji podléhá degenerativním změnám

 

 

 

VÝHŘEZ DISKU L5/S1 DORZOLATERÁLNÍ

Výhřez šikmo dozadu do páteřního kanálu

 

 

 

VÝHŘEZ DISKU L5/S1 DORZOLATERÁLNÍ

Ke vstřebání výhřezu a vzniku jizvy na anulus fibrosus došlo během 3 měsíců.

Tento výsledek je možný pouze za předpokladu, že léčba bude velice intenzivní (cvičení bude trvat 3 hodiny denně) a manuální techniky SPS-M (nejlépe na závěsu) budeme používat denně hlavně první měsíc léčby.