header

Vyšetření pacienta výhřez

B - 5

VYŠETŘENÍ PACIENTA

S VÝHŘEZEM DISKU A

S JINOU PORUCHOU PÁTEŘE

 

STRUKTURÁLNÍ DIAGNÓZA

FUNKČNÍ DIAGNÓZA

REHABILITAČNÍ PLÁN

 

RTG PÁTEŘE VESTOJE VELKÉHO

FORMÁTU JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VYŠETŘENÍ

STRUKTURY PÁTEŘE

 

 

Bez RTG velkého formátu vestoje!!! nelze stanovit

strukturální diagnózu u pacienta s jakoukoli poruchou páteře.

Proto nebudeme provádět žádné jiné snímky.

 

 

RTG velký formát stojí 600 Kč (30 EUR), to znamená totéž jako dva

standardní snímky.

 

 

RTG VESTOJE!!! CELÉ PÁTEŘE V PŘEDOZADNÍ A BOČNÍ PROJEKCI, VELKÝ FORMÁT

Musí být zachycena dolní polovina hlavy, celá krční, hrudní a bederní páteř, celá pánev s kyčelními klouby

Hodnotíme poruchy tvaru, osy, degenerativní změny

 

 

RTG VESTOJE!!! CELÉ PÁTEŘE V PŘEDOZADNÍ A BOČNÍ PROJEKCI, VELKÝ FORMÁT

Musí být zachycena dolní polovina hlavy, celá krční, hrudní a bederní páteř, celá pánev s kyčelními klouby

Hodnotíme poruchy tvaru, osy, degenerativní změny

 

 

RTG VESTOJE!!! CELÉ PÁTEŘE V PŘEDOZADNÍ A BOČNÍ PROJEKCI, VELKÝ FORMÁT

V zadopředním pohledu vidíme vyrovnanou pánev se stejnou délkou dolních končetin

 

 

RTG VESTOJE!!! CELÉ PÁTEŘE V PŘEDOZADNÍ A BOČNÍ PROJEKCI, VELKÝ FORMÁT

Vidíme zvýšenou bederní lordózu s anteverzí pánve (sklopení vpřed) snížení disku L5-S1,

stlačení disků na zadním pólu L1-2-3-4, Schmorlovy uzly L1-2-3-4, uzavření prostoru C0-1

 

 

RTG VESTOJE CELÉ PÁTEŘE, POROVNÁNÍ S MRT

Dorzální výhřez disku L5-S1, intraspongiózní herniace L1-2-3-4-5-S1,

anulární fisury (ruptury)

 

 

MRT PÁTEŘE

Dorzální výhřez disku L5-S1

 

 

 MRT PÁTEŘE

Dorzální výhřez disku L5-S1

 

 

RTG VESTOJE CELÉ PÁTEŘE, POROVNÁNÍ S MRT

Lordóza je na RTG vestoje (při zatížení) větší než na MRT vleže

Anulární fisury (ruptury) jsou poškozená místa, kde později vznikne výhřez disku

 

 

ANALÝZA STOJE

Foto vestoje zepředu, zezadu z levého a pravého boku

pánev naklopena vpředu dolů, oslabení břicha napětí zad

 

 

ANALÝZA STOJE

Foto vestoje zepředu, zezadu z levého a pravého boku

pánev naklopena vpředu dolů

 

 

VYŠETŘENÍ EXTENZE V PLETENCI RAMENNÍM A PÁNEVNÍM

Vzdálenost mezi vertikální osou - žlutá a patelou (čéškou) - červená,

korekční čára procházející zvukovodem a kyčlem - modrá. Norma je 20 cm.

 

 

VYŠETŘENÍ ROZVINUTÍ PÁTEŘE DO FLEXE, TÁHLÁ KYFÓZA

Bederní páteř se dostatečně nerozvíjí, to svědčí o zvýšeném napětí

zádových svalů a svalů na zadní straně stehna

 

 

 ANALÝZA STOJE

Bederní lordóza je prohloubená napětím vzpřimovače páteře a svalu

bedrokyčlostehenního

 

 

 

VYŠETŘENÍ EXTENZE V PLETENCI RAMENNÍM A PÁNEVNÍM

Extenze v kyčelním kloubu je omezená na -4 cm zkrácením svalů

bedrokyčlostehenního a přímého svalu stehenního. Norma je 20 cm.

 

 

VYŠETŘENÍ EXTENZE V PLETENCI RAMENNÍM A PÁNEVNÍM

Na základě analýzy budeme stabilizovat spirálami

TR trapezius a LD latissimus dorsi

 

 

VYŠETŘENÍ EXTENZE V PLETENCI RAMENNÍM A PÁNEVNÍM

Na základě analýzy budeme stabilizovat spirálami

TR trapezius a LD latissimus dorsi. Nejdůležitější je stabilizace břišní stěhy.

 

 

 VYŠETŘENÍ EXTENZE V PLETENCI RAMENNÍM A PÁNEVNÍM

Pohled zezadu ukazuje šiknou pánev. To je způsobeno napětím čtyřhranného

svalu bederního (m. quadratus lumborum)

 

 

 

VYŠETŘENÍ PŘEDKLONU

omezený předklon je dán výhřezem a napětím svalů uložených podél páteře

(m. erector spinae)

 

 

DIAGNOSTICKÝ ZÁVĚR

STRUKTURÁLNÍ DIAGNÓZA

Degenerativní onemocnění celé bederní páteře.

Masivní dorzální výhřez L5-S1.

Anulární fisury, interspongiózní herniace ve všech bederních segmentech.

 

FUNKČNÍ DIAGNÓZA

Těžká svalová dysbalance. Extrémní zkrácení ohybačů kyčle, svalů ischiocrurální a zádových.

 

PŘÍČINA

Chybně vedený trénink fotbalu a posilování ve fitness. Sed při studiu.

 

LÉČBA - ROZVAHA

Operace je kontraindikována.

Bez odstranění svalových dysbalancí se bude výhřez opakovat ve stejném segmentu,

nebo v sousedních poškozených segmentech.

Jediná možná kauzální léčba je cvičení spirální stabilizace.

 

LÉČEBNÝ POSTUP

Stabilizace - stabilizační cvičení a MT na závěsu

Relaxace a protažení

Trakce (protahování páteře při cvičení i při MT)

Mobilizační cvičení (až po zhojení ruptury anulus fibrosus)

Koordinace chůze a běhu

 

JE NUTNÉ ZHOTOVIT KONTROLNÍ RTG, MRT A ZKONTROLOVAT VÝSLEDKY LÉČBY

Dále zhotovíme svalovou a pohybovou analýzu

Na základě kontrolního vyšetření vytvoříme celoživotní regenerační program