header

Vyšetření pacienta Skolióza

B - 4

SKOLIÓZA

VYŠETŘENÍ PACIENTA

STRUKTURÁLNÍ DIAGNÓZA

FUNKČNÍ DIAGNÓZA

REHABILITAČNÍ PLÁN

 

 

RTG PÁTEŘE VESTOJE VELKÉHO

FORMÁTU JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VYŠETŘENÍ

STRUKTURY PÁTEŘE

 

 

Bez RTG velkého formátu vestoje!!! nelze stanovit

strukturální diagnózu u pacienta s jakoukoli poruchou

páteře.

Proto nebudeme provádět žádné jiné snímky.

 

RTG velký formát stojí 600 Kč (30 EUR), to znamená totéž jako dva

standardní snímky.

 

 

RTG VESTOJE!!! CELÉ PÁTEŘE V PŘEDOZADNÍ A BOČNÍ PROJEKCI, VELKÝ FORMÁT

Musí být zachycena dolní polovina hlavy, celá krční, hrudní a bederní páteř, celá pánev s kyčelními klouby

Hodnotíme poruchy tvaru, osy, degenerativní změny

 

 

MĚŘENÍ COBBOVA ÚHLU

Horní krycí plocha těla nejšikmějšího horního obratle křivky

Dolní krycí plocha nejšikmějšího dolního obratle křivky

 

 

RTG CELÉ PÁTEŘE V PŘEDOZADNÍ A BOČNÍ PROJEKCI, VELKÝ FORMÁT

Dolní polovina hlavy, celá krční, hrudní a bederní páteř,

celá pánev s kyčelními klouby, porovnání s fotografií

 

 

ANALÝZA STOJE

Foto vestoje zepředu, zezadu z levého a pravého boku

 

 

VYŠETŘENÍ EXTENZE V PLETENCI RAMENNÍM A PÁNEVNÍM

Vzdálenost mezi vertikální osou - žlutá a patelou (čéškou) - červená

Norma je 20 cm

 

 

PŘEDKLON - ADAMSŮV TEST

Na straně více skloněné je větší paravertebrální napětí, je třeba jej

odstranit manuálními technikami a cvičením

 

 

ANALÝZA STOJE

Foto vestoje zepředu, zezadu z levého a pravého boku

asymetrie postavení lopatek, trupu i pánve, ploché nohy

 

 

ANALÝZA STOJE

Kontrolní foto vestoje zepředu, zezadu z levého a pravého boku

Dosažení symetrie postavení lopatek, trupu i pánve, zlepšena klenba nožní

 

 

ANALÝZA POHYBU, VYŠETŘENÍ EXTENZE V PLETENCI RAMENNÍM A PÁNEVNÍM

Vzdálenost mezi vertikální osou, která prochází zevním zvokovodem - žlutá a

patelou (čéškou) - červená, korekční čára procházející zvukovodem a

kyčlem - modrá

 

 

ANALÝZA POHYBU, VYŠETŘENÍ EXTENZE V PLETENCI RAMENNÍM A PÁNEVNÍM

Vzdálenost mezi vertikální osou - žlutá a patelou (čéškou) - červená a

korekční čára procházející kyčlem - modrá

 

 

ANALÝZA POHYBU, VYŠETŘENÍ ROZVINUTÍ PÁTEŘE DO FLEXE, TÁHLÁ KYFÓZA

Bederní páteř se dostatečně nerozvíjí, přetrvává mírná lordóza,

to svědčí o zvýšeném paravertebrálním napětí

 

 

POROVNÁNÍ KŘIVEK PÁTEŘE, OSY, POSTAVENÍ PÁNVE A RAMEN

ZMĚŘENÍ TRAKCE PÁTEŘE

Porovnání křivek páteře je mnohem přesnější metoda než měření Cobbova úhlu

 

 

POROVNÁNÍ KŘIVEK PÁTEŘE, MĚŘENÍ COBBOVA ÚHLU

Na snímku 2016 je pánev rotována, 2017 protažením flexorů kyčle se stav

upravil a křivka se zlepšila, 2019 se páteř protáhla a zcela vyrovnala

 

 

POROVNÁNÍ BOČNÍCH KŘIVEK PÁTEŘE, MĚŘENÍ LORDÓZY A KYFÓZY

 

 

SVALOVÁ ANALÝZA

Svaly v napětí a zkrácené PROTAHUJEME, svaly oslabené POSILUJEME

 

 

NA ZÁKLADĚ STRUKTURÁLNÍ DIAGNÓZY A POHYBOVÉ ANALÝZY

VYHOTOVÍME REHABILITAČNÍ PLÁN

Stabilizace, relaxace, protažení, mobilizace, koordinace a stabilizace chůze

 

 

Rehabilitační plán

Stabilizace, relaxace, protažení, mobilizace, koordinace a stabilizace chůze