header

FBS potíže po operacích páteře

B - 5

FBS

FBS FAILED BACK SURGERY SYNDROME - SELHÁNÍ PÁTEŘE PO OPERACI PÁTEŘE

Po operaci páteře bude dále trvat přetížení, které vytvářejí svaly v okolí operovaného úseku. Proto jsou operace páteře u výhřezu disku, listézy a skoliózy částo neúspěšné. Jediné správné řešení je rehabilitační cvičení s cílem pacienta na operaci připravit a po operaci v rehabilitaci pokračovat až do dosažení svalové rovnováhy a vytvoření spirálně stabilizovaného svalového korzetu. Dále je nutné pokračovat v celoživotním regeneračním programu.

Našemu zdravotnictví chybí koncept pro přičinnou prevenci a léčbu poruch páteře, a proto bude řada operací neúspěšná. Operace se podařila, ale pacient bude mít potíže dále, nebo brzy znovu.

Jediné řešení je vznik sítě pracovišť REHABILITACE PÁTEŘE.

HLAVNÍ PROBLÉM PÁTEŘE JE OSLABENÍ ŠIKMÝCH BRIŠNÍCH SVALŮ A NAPĚTÍ SVALŮ ULOŽENÝCH PODÉL PÁTEŘE

 

 

 

 

HLAVNÍ SVAL, KTERÝ NIČÍ MEZIOBRATLOVÉ DISKY JE PSOAS MAJOR

TENTO SVAL JE PŘIROSTLÝ K DISKU A K OBRATLOVÉMU TĚLU

V případě, že m. psoas major neprotáhneme, při každém kroku stlačíme páteř a po operaci páteře bude následovat recidiva, FBS failed back surgery syndrome.

 

FBS po operaci spondylolistézy L5-S1. Po operaci se přetížil sousední segment L4-5.

Facetové klouby (meziobratlové) uzavřely foramen (otvor pro výstup nervu) a vznikly nové potíže o segment výše.

 

 

FBS po operaci výhřezu disku L4-5-S1. Po operaci se snížily disky a přetížily facetové (meziobratlové) klouby. Degenerace obratlových těl a kloubů pokračuje. Výhřezy disků recidivují ve všech segmentech L4-5-S1.

Vzniká otok kostní tkáně Modic.

 

 

FBS po operaci výhřezu disku L4-5-S1. Hlavní příčinou jsou zkrácené svaly před a za páteří. Ty každým krokem páteř přetěžují. Operace tuto chybu neodstraní. Operace bederní páteře při zkrácení flexorů (ohybačů) kyčle bude vždy neúspěšná.

 

 

Správné provedení cviků 4B v plném rozsahu

 

 

FBS po 1. operaci výhřezu disku L4-5. FBS po 1. operaci L4-5 provedena 2. operace L3-4. FBS po operaci L3-4 provedena 3. operace L2-3. Po třech operacích bez kvalitní rehabilitace následuje invalidní důchod (věk 35 let). Opět se přetížily vyšší segmenty nad stabilizací. Příčinou FBS jsou zkrácené ohybače kyčle a oslabené břicho.

 

 

FBS po operaci disku. Došlo k recidivě výhřezu ve stejném segmentu. Dále vznikly adheze (srůsty) v místě operační rány. Zůstávají zkrácené ohybače kyčle a zádové svaly. Ty budou ničit páteř dále.

 

 

 

FBS. 16x operovaná bederní páteř bez jakékoli rehabilitace. Příčinou selhání jsou zkrácené ohybače kyčle a zkrácené zádové svaly. Ty ničí páteř od jedné operace k další.