header

Principy metody SPS

A - 1

Hlavní principy metody Spirální stabilizace páteře SPS-M

 

 

PRINCIPY SPIRÁLNĚ STABILIZOVANÉHO POHYBU

1. Vertikální osa 2. Svalová balance 3. Rozsah pohybu

4. Spirální stabilizace 5. Trakce 6. Koordinace chůze a běhu

 

 

PRINCIPY SPIRÁLNĚ STABILIZOVANÉHO POHYBU

5. Trakce

 

 

ZPEVNĚNÍ BŘICHA, RELAXACE ZAD

Aktivace šikmých břišních svalů, relaxace svalů paravertebrálních

TRAKCE - PROTAŽENÍ PÁTEŘE

 

 

ZPEVNĚNÍ BŘICHA, RELAXACE ZAD

Aktivace šikmých břišních svalů, relaxace svalů paravertebrálních

REGENERACE MEZIOBRATLOVÝCH DISKŮ

 

 

 

PRINCIPY SPIRÁLNĚ STABILIZOVANÉHO POHYBU

6. Koordinace chůze a běhu

 

 

FUNKČNÍ VZTAHY MEZI SVALOVÝMI ŘETĚZCI

Reciproční inhibice, aktivní útlum

 

 

                Vertikální stabilizace klidu                      Spirální stabilizace pohybu

EMG vyšetření funkce svalových řetězců

 

 

Chybná vertikální stabilizace               Správná spirální stabilizace

na začátku                                      za 3 měsíce cvičení

 

 

POSTURÁLNÍ REAKCE, SENZOMOTORIKA

Aktivace stabilizačních svalů tlakem na plosku nohy

 

 

 

TRÉNINK A FIXACE CENTRÁLNĚ ŘÍZENÝCH POHYBOVÝCH VZORCŮ

Premotorický kortex